• สิ่งที่คงอยู่ •

posted on 07 Sep 2014 15:10 by nekomoji in Poem directory Fiction
อายุขัยล่วงแล้ว หมดลม หายใจ
เรือนร่างงามเคยชม เสื่อมได้
บางสิ่งสร้างสั่งสม คงอยู่ ชั่วกาล
ส่งชื่อจารึกไว้ เช่นนั้นเนินนาน
 
----------------------------------------
poem by me

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

จริงแท้ และแน่นอนครับ^^

big smile big smile big smile